Ολοκλήρωση της Ραλλείου Σχολής Πειραιά

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
02 / 2016

Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις