Αποπεράτωση Διευθέτησης Ρέματος Εσχατιάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
4.878.048,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Υδραυλικών Υποδομών (ΕΥΔΕ.Κ.Υ.Υ.)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
07 / 2016

Αποπεράτωση Διευθέτησης Ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας