Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Αιγάλεω

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
5.685.680,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
07 / 2007