Κατασκευή Έξι Πεζογεφυρών στην Αττική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
12.350.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Κατασκευή Έξι Πεζογεφυρών Σε Βασικούς Άξονες Του Λεκανοπεδίου Αττικής
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
09 / 2017

Κατασκευή Έξι Πεζογεφυρών Σε Βασικούς Άξονες Του Λεκανοπεδίου Αττικής