Προσθήκη στο 11ο, 15ο & 18ο Δημoτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1.669.365,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
09 / 2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
08 / 2010

Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο, ισόγειο, Α’ όροφο και βατό δώμα με συνολική επιφάνεια κάλυψης 639,88μ2 σε οικόπεδο 4.732,52 μ2. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2009 και έχει ολοκληρωθεί. Το κτήριο είναι συμβατικό με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.