Παιδικός Σταθμός στο Π.Γ.Ν Νικαίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
150.000.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
07 / 2001

Πρόκειται για κατασκευή κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο του γενικού κρατικού νοσοκομείου της Νίκαιας που στέγασε παιδικό σταθμό. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο μετά κεραμοσκεπής και διαθέτει και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2000 και έχει ολοκληρωθεί.