Προσθήκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1.151.271,18€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
12 / 2004

Αντικείμενο του έργου ήταν η καθαίρεση δύο ισογείων προκατασκευασμένων αιθουσών και η κατασκευή στον ίδιο χώρο κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο και όροφος) που στεγάζει τις δραστηριότητες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2003 και έχει ολοκληρωθεί.