Προσθήκη στο 7ο Γυμνάσιο Χαιδαρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
325.000.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
04 / 2000

Πρόκειται για κατασκευή κτιρίου με υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1999 και έχει ολοκληρωθεί.
Πρόκειται για συμβατικό κτίριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.