Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2.420.339,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
11 / 2008