4ο Λύκειο Αιγάλεω

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
4.274.837,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
11 / 2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
03 / 2013

Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο, ισόγειο και Α’ και Β’ όροφο σε οικόπεδο 3.493,07 μ2 και συνολική δόμηση 3.337,44 μ2. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2008 ολοκληρώθηκε των Μαρτιο του 2013. Πρόκειται για συμβατικό κτίριο με συμβατικές μεθόδους κατασκευής.