6ο & 7ο ΕΠΑΛ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
8.256.000,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ο.Σ.Κ. Α.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
09 / 2010

Πρόκειται για πενταόροφο κτίριο (4 όροφοι, ισόγειο και ημιϋπόγειο χώρο στάθμευσης 31 θέσεων). Το οικόπεδο έχει συνολικό εμβαδόν 3095,00 τ.μ. και πραγματοποιήθηκε δόμηση 9127,00 τ.μ. Αφορά σε συμβατικό κτίριο με συμβατικές μεθόδους κατασκευής.