Α.Π.Χ - Γυμναστήριο 9ου Λυκείου Περιστερίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1.743.350,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
12 / 2009

Πρόκειται για κτίριο ισόγειο με κάλυψη 1.029,57 μ2 και συνολική δόμηση 1.301,22 m2. Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008 και έχει ολοκληρωθεί. Αφορά σε συμβατικό κτίριο με συμβατικές μεθόδους κατασκευής.