Κατασκευή Φ. Οργανισμού για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Νέων Λιοσσίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
80.000.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
08 / 1990
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
03 / 1992

Το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή φέροντος οργανισμού για την επέκταση και αποπεράτωση του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας Νέων Λιοσίων. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1990 και έχει ολοκληρωθεί.