Κατασκευή Κ.Α.Π.Η. Δάσους Χαιδαρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
157.500.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
12 / 1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
10 / 2000

Πρόκειται για την πλήρη κατασκευή (οικοδομικές-ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) κτιρίου με υπόγειο ισόγειο και όροφο με σκοπό να στεγασθεί εκεί το ΚΑΠΗ Άνω Δάσους του Δήμου Χαϊδαρίου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1999 και έχει ολοκληρωθεί.