Ανακαίνιση και συντήρηση Μεγάρου Μαξίμου & αναδιαρρύθμιση υπογείου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
80.000.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
12 / 1993
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
01 / 1994

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης ανακαίνιση και συντήρηση του μεγάρου μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από την Ελλάδα το 1994. Οι εργασίες έγιναν σταδιακά λόγω του ότι το κτίριο κατοικούταν και βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια αυτών. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1993 και έχει ολοκληρωθεί.