Ανέγερση Πνευματικού κέντρου Δημαρχείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
51.200.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
07 / 1986
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
03 / 1988

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης κατασκευή του νέου Πνευματικού κέντρου - Δημαρχείου του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη. Πρόκειται για κτίριο που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο 3 ορόφους και δώμα, κατόψεως περίπου 24.00x16.00μ. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1986 και έχει ολοκληρωθεί.