Κατασκευή Δημαρχείου Χαιδαρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2.200.000.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
12 / 1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
12 / 2004

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης κατασκευή του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χαϊδαρίου και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής που είχε εκπονηθεί προγενέστερα και η οποία ήταν αποτέλεσμα διενεργηθέντος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1999 και έχει ολοκληρωθεί.