Ανάπλαση Ο.Τ 342 Νοσοκομείου Νίκαιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
400.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
06 / 2001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
10 / 2001

Με την εργολαβία του Δήμου Νίκαιας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΤ 342 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ)–Π. ΜΕΛΑ &ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ» αποκαταστάθηκε η κύρια όψη του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου (κουφώματα, χρωματισμοί κλπ). Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001 και έχει ολοκληρωθεί.