Μελέτη & κατασκευή υπεργείου διαδρόμου συνδέσεως με μεταλλικά στοιχεία στο Π.Γ.Ν.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
80.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
07 / 1993
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
01 / 1995

Πρόκειται για την πλήρη κατασκευή μεταλλικού διαδρόμου που συνδέει τρία από τα τέσσερα κτίρια του νοσοκομείου Γεννηματά (σύνδεση με κτίρια Α.Σ.Α.Ν., Κ.Ο.Φ.Κ.Α.& Γ.Κ.Ν.Α). Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1993 και έχει ολοκληρωθεί.