Εγκατάσταση Σεισμικής Τράπεζας ΕΜΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
60.500.000δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
2η ΔΕΚΕ τ. 1η ΠΥΔΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
11 / 1983
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
10 / 1987

Το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος που στέγασε την σεισμική τράπεζα του εργαστηρίου αντισεισμικής τεχ/γίας του ΕΜΠ στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το έργο χαρακτηρίστηκε Εθνικού Επιπέδου με υπουργική απόφαση και έγινε σε συνεργασία με το γραφείο μελετών της πολυτεχνειούπολης. Μετά την αποπεράτωση του μεταλλικού υπόστεγου τοποθετήθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της όλης εγκατάστασης (σεισμική τράπεζα) αξίας $1.500.000. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1983 και έχει ολοκληρωθεί.