Κατασκευή Δεξαμενής κυματισμών Εργαστηρίου Λιμενικών έργων ΕΜΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2.300.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Τ.Υ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
01 / 1984
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
03 / 1984

Το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα δεξαμενής κυματισμών διαστάσεων 26.80x24.20μ στο εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1984 και έχει ολοκληρωθεί.