Μελέτη και κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου στο άλσος Βείκου του Δήμου Γαλατσίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
200.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
04 / 1988
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
12 / 1990

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη και η κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου στο Άλσος Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου (οικοδομικές-ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και περιλάμβανε την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, την κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1988 και έχει ολοκληρωθεί.