Βελτίωση οδικού δικτύου και κατασκευή έργων αποχετεύσης ομβρίων στο δήμο Αγίων Αναργύρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
450.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δ.Κ.Ε.Ο.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
04 / 1997
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
09 / 1997

Για το έργο κατασκευάστηκαν αγωγοί αποχέτευσης όμβριων υδάτων στους παρακάτω δρόμους των Αγίων Αναργύρων :

  • α) Κύπρου (από πλατεία Αγίων Αναργύρων έως οδό Αρετής)
  • Λ. Κωνσ/πόλεως (από Κ. Παλαμά έως Γ. Παπανδρέου-Μπίμπιζα
  • Κ. Παλαμά (από Κων/λεως έως Δημοκρατίας)
  • Δημοκρατίας (από Αλεξαν/λεως έως Κ. Παλαμά)
  • Στουρνάρα (από Γ. Πινδάρου έως Μεσολογγίου)
  • Αγ. Παρασκευής (από οδό Μεσολογγίου έως οδό Αγ. Αναργύρων)

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1997 και έχει ολοκληρωθεί.