Αστικές Αναπλάσεις για την Αξιοποίηση και Αναβάθμιση Ελεύθερων / Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Πειραιά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2.500.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
06 / 2016

Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή 10 παιδικών χαρών σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και αποπερατώθηκε τον Ιούλιο του 2016.