Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Σταμάτας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
874.650,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Τ.Υ.Δ.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
06 / 2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
09 / 2007

Το έργο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κοινότητας Σταμάτας και περιλαμβάνει κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας και διανομής καθώς και την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 και έχει ολοκληρωθεί.