Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων Δήμου Κηφισιάς - 2002 τμήμα (α)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1.467.270€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
12 / 2002
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
06 / 2004

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών ακαθάρτων στο Δήμο Κηφισιάς όπως επίσης και η ανακατασκευή ήδη υπαρχόντων αγωγών. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2002 και έχει ολοκληρωθεί.