Κατασκευή κυρίων συλλεκτήρων ακαθάρτων στους δήμους Αθηναίων, Βάρης, Γλυφάδας, Ελληνικού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
520.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΕΥΔΑΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
11 / 1996
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
07 / 1998

Πρόκειται για έργο της ΕΥΔΑΠ (εργολαβία Α-341) και αφορά την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων διαφόρων διαμέτρων σε 4 Δήμους κατά μήκος διανοιγμένων και μη οδών. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1996 και έχει ολοκληρωθεί.