Δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Λεωνιδίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
400.000.000 δρχ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
05 / 2002

Πρόκειται για κατασκευή επέκτασης του προσήνεμου μόλου υπό γωνία 136ο ως προς τον υπάρχοντα, του Λιμένος Λεωνιδίου συνολικού μήκους 55,00 μ με διεύθυνση Βορειανατολικά - Νοτιοδυτικά.