Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών αναψυχής Νάουσας Πάρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2.650.000,00€
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
11 / 2004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
05 / 2008

Πρόκειται για κατασκευή:

  • νέου προσήνεμου μόλου δυτικά του υπάρχοντος,
  • εγκάρσιου προβλήτα στην θέση καμπής του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου,
  • έργων παραλιακής κρηπίδωσης μετά των καταλλήλων αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004 και έχει ολοκληρωθεί.